Popis: terenski ogled


Na ločeni strani smo opisali priprave na terensko delo. Sledijo splošna navodila, ki predpostavljajo, da ste jih opravili.

S pomočjo aparata GPS oziroma kart pojdite od točke do točke in za vsako najdeno divje odlagališče popravite popisno tabelo oz. izpolnite popisni list.

V zadnjem stolpcu je vidno leto zadnjega obiska — odlagališč s podatki starimi manj kot eno leto ni potrebno še enkrat preveriti.

Beleženje podatkov

Podatke o odlagališčih vpisujte v popisno tabelo oz. popisne liste.

  • če odlagališča ni več, v preglednici izpolnite polje »Očiščeno«; drugih podatkov ni treba spreminjati,
  • če do odlagališča ne morete priti, v komentar zapišite razlog, pri vnašanju podatkov v register pa pri polju »Dostop« izberite možnost »Ni dostopa«.

Popisni list ima v pomoč napisanih nekaj namigov, popisna preglednica pa vsebuje le podatke o odlagališčih. Če boste kdaj v dvomu, npr. kam sodi določena vrsta odpadkov ali katere velikostne kategorije so na voljo, si spomin lahko osvežite s pogledom na popisni list.

Za novo najdena odlagališča izpolnite cel popisni list, za tista v preglednici pa le preverite, ali zapisani podatki še držijo, in vanjo dopišite morebitne spremembe in manjkajoče podatke. Za odlagališča, ki imajo tabelo skoraj prazno (številka se začne s »P-«), izpolnite cel popisni list.

Dodatni napotki

  • Popisujte vsa odlagališča, ki jih odkrijete na poti in ki ne vsebujejo samo organskih odpadkov (veje, hlodovina, kompost, gnoj, mrhovina, odpadne rastline).
  • Oddaljenost med enim in drugim odlagališčem mora biti vsaj 30 metrov. Če je oddaljenost med njima manjša, velja kot eno večje odlagališče.
  • Ko pridete do iskane lokacije, preglejte še območje 30 m okolici odlagališča. Odlagališča se namreč največkrat pojavljajo v bližini drugih odlagališč.
  • Če srečate domačina/-ko, jo obvestite o naši akciji in se pozanimajte, če pozna še kakšno divje odlagališče v bližini.

Postopek ponavljajte, dokler ne pregledate vseh zastarelih divjih odlagališč v paketu.

Naprej: Vnos podatkov

Nazaj na začetek