Navodila za čiščenje


Glede na to, da bo ta dan potekalo veliko raznolikih aktivnosti, boste podrobna navodila o aktivnostih dobili na zbirnem mestu, pred akcijo pa preko spletne strani www.ocistimo.si in drugih obvestil. Za čiščenje v nadaljevanju podajamo splošna navodila, sicer pa je dovolj dobra volja, osnovna oprema in pripravljenost na delo v skupini.

Če na zbirno mesto ne pride nihče drug, pokličite lokalnega koordinatorja (kontakti na spletni strani www.ocistimo.si). V kolikor na posamezno lokacijo pride preveč prostovoljcev, predlagamo, da se vas del preusmeri v druge aktivnosti kot npr. čiščenje okolice, čiščenje ob poteh ali cestah, čiščenje nabrežin potokov itd.

Vrečke, rokavice in druga oprema: Vrečke za odpadke boste predvidoma dobili na zbirnih mestih. Zaželeno je, da prinesete kakšno dodatno črno in rumeno vrečko za smeti. Prosimo vas, da prinesete svoje rokavice. Za sodelovanje v akciji potrebujete ustrezno obleko (lahko se umaže ali raztrga) in nepremočljive čevlje. S seboj prinesite tudi pijačo in po možnosti mobilni telefon.

Malica: V nekaterih občinah in društvih bodo za udeležence priskrbeli malico. Pozanimajte se pri vodji zbirnega mesta. 

Vaša pomoč pri prevozu odpadkov: Odvoz odpadkov z vseh lokacij, ki jih bomo očistili, bi lahko predstavljal prevelik zalogaj za komunalne službe. Če lahko pomagate s svojo prikolico, traktorjem ali drugim prevoznim sredstvom, vas prosimo, da pokličete lokalnega koordinatorja in preverite, če je tudi v vaši občini potrebna pomoč.

Popis blagovnih znamk odpadkov (t.i. brand audit): Na dan akcije bomo poleg odstranjevanja odpadkov iz narave in drugih družbenih aktivnosti popisovali tudi blagovne znamke odpadkov. Aktivnost seveda ni obvezna, bo pa koristna za delo naprej. Navodila in obrazce najdete na spletni strani!

Navodila za čiščenje na divjem odlagališču: Nekatera divja odlagališča so lahko več kilometrov oddaljena od zbirnega mesta, zato boste potrebovali prevoz. Če imate prostor, vas prosimo, da prevoz ponudite tudi drugim udeležencem. Pri odlagališču previdno parkirajte, da ne naredite škode na travnikih ali obdelovalnih površinah.

Ločeno zbiranje odpadkov: Namen akcije je, da ločeno zberemo čim več odpadkov. Zato moramo odpadke poskusiti ločevati že med pobiranjem, da bo ostanek, ki se odloži na deponiji, čim manjši. To pomeni tudi manjše stroške za občino.

Prosimo vas, da na točki, kamor boste odlagali zbrane odpadke, vrečke z odpadki in kosovne odpadke ločeno razporedite po kupih: vrečke po barvah ali vsebini, pri kosovnih odpadkih pa naj bo en kup za kovine in gospodinjske aparate, drugi za gume, tretji za pohištvo in vse druge kosovne odpadke.

POMEMBNO! Nevarnih odpadkov, kot so azbestne plošče (salonitke), igle, sodi z nedoločljivo vsebino, nevarni industrijski odpadki, kemikalije, bojna in eksplozivna sredstva, ne pobirajte in ne premeščajte, saj lahko škodujete sebi in okolju!
Komunalna podjetja teh odpadkov ne bodo prevzela. Isto velja za gradbene odpadke.

Kam z odpadki?: V kolikor čistite razpršene odpadke, odpadke oddajte v običajne zabojnike na eko otokih, če ni drugače določeno. Na divjih odlagališčih pa vrečke z odpadki naložite na prevozna sredstva ali pustite na dogovorjenih mestih. Prosimo vas, da pomagate voznikom nakladati in razkladati odpadke s prevoznih sredstev in jih razvrščati.

Poleg tega bodite, prosimo, pozorni na to, kaj drugi pripeljejo na zbirne točke za odpadke, saj so te namenjene le odpadkom, zbranim med akcijo, in ne praznjenju podstrešij ali skladišč ter kraji odpadkov! Morebitne kršitelje opozorite, lahko pa pokličete tudi policijo, saj gre za kaznivo dejanje.

Cilj je, da čim večjo količino odpadkov še isti dan predamo na dogovorjena mesta, da lahko nato komunalna podjetja poskrbijo za pravilno nadaljnje ravnanje in recikliranje.

Če ne bomo očistili celotnega odlagališča ...: Če iz različnih vzrokov ne morete očistiti celotnega odlagališča, sporočite številko ali lokacijo divjega odlagališča in preostalo količino odpadkov na popis@ocistimo.si, da posodobimo podatke v registru divjih odlagališč.

Če se pripeti nesreča ...: O poškodbi takoj obvestite občinskega koordinatorja, ob hujših poškodbah pokličite center za obveščanje na 112. Če odkrijete bojna ali eksplozivna sredstva, pokličite 113. Če imate vprašanja ali težave, ki jih ne morete razrešiti lokalno, nas lahko pokličete kadarkoli na: 040 942 217 ali 068 603 168.

Konec akcije: Konec akcije je predviden okoli 13. ure, ko bo večina aktivnosti že izvedenih. Posrečene fotografije dogajanja, najdb ali druge zanimive informacije pošljite na foto@ocistimo.si.

Varnost in splošni pogoji: Za sodelovanje na akciji niste nezgodno ali kako drugače zavarovani. Dodatno prosimo za pregled priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Akcije se udeležujete na lastno odgovornost. Društvo Ekologi brez meja, občine, strokovne službe in občinski koordinatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitne poškodbe in nesreče med akcijo.

Skupaj poskrbimo za lepšo Slovenijo. Hvala!