Soustvarjajte Portal pozitivnih praks

Ne zamudite naših zadnjih aktivnosti.


Dobra novica! Odpiramo PPP – Portal pozitivnih praks.

Vse, ki bi želeli svoj novinarski talent povezati s prostovoljskim delom za čistejši planet, vabimo k sodelovanju!

Kratko in jedrnato – delali bomo takole:
Na Portalu pozitivnih praks bomo objavljali zapise o dogodkih, primerih, zgledih, kako posamezniki ali skupine učinkovito poskrbijo za čistejše okolje (na primer: intervju z vašim najljubšim čevljarjem, reportaža o družabnem dogodku brez kozarcev in posod za enkratno uporabo).

Krovni temi sta: vsakršno ravnanje z odpadki (od preprečevanja, ponovne uporabe, pravilnega ločevanja do odstranjevanja/čiščenja) in družbeno koristne prostovoljne aktivnosti. Vsak mesec bo posvečen ožji temi, s katero se bo ukvarjala celotna akcija, in sicer:

  • junij zero waste turizmu
  • julij divjim odlagališčem
  • avgust dogajanju na globalni ravni
  • september smetenju
  • oktober zavrženi hrani
  • november plastičnim odpadkom
  • december elektronskim odpadkom.

Seveda z veseljem sprejemamo prispevke tudi na druge teme in izven predpisanih terminov. 

Kot pove že ime portala, je to prostor izključno za pozitivne zgodbe o ukrepih, pobudah in rešitvah, ki navdihujejo, opogumljajo in spodbujajo k posnemanju. Portal pozitivnih praks torej ni prostor za kritike – za te vas prosimo, da jih usmerite na 2018@ocistimo.si.

Pomembno: članki niso namenjeni prodaji in oglaševanju. Prav tako pomembno: želimo si poročanja iz VSE Slovenije.

Veseli bomo posrečenih intervjujev in navdihujočih reportaž, vendar zadošča tudi že kratka novička – dolžina naj ne presega ene strani A4 (po klasični novinarski formuli kdo, kje, kaj, zakaj) in seveda obvezna fotografija v ležeči obliki, velikosti najmanj 500 px (s podatkom o avtorstvu).

Ker je namen PPP, da ga z zanimanjem prebere najširši krog ljudi, se priporočamo za čist jezik in preprost, bralcu prijazen slog, če je začinjen s humorjem in domišljijo, pa toliko bolje!

Prosimo, da prispevke pošljete ali se pred pisanjem dogovorite z urednico: Jana Lavtižar, jana.lavtizar@ocistimo.si, 040 523 787. Nanjo se obrnite tudi glede vseh drugih morebitnih vprašanj in idej.


Poglej tudi ...

Članek

Prva slovenska zero waste prireditev

Po prvem zero waste hotelu se lahko pohvalimo še s prvo slovensko zero waste prireditvijo! (Z)mešani festival je ...

Inovativni ukrepi slovenskih zero waste občin na poti do družbe brez odpadkov

Od adventnega koledarja do točilnih aparatov, pralnih plenic in prometnih znakov. Zero waste je pot, na to pot pa so se naše zero waste občine ...