Pregledi eko otokov pomembno orodje ozaveščanja

Ne zamudite naših zadnjih aktivnosti.


Občinski in medobčinski inšpektorji ter nadzorniki so v letošnjem letu na širšem območju Slovenije pričeli z intenzivnim nadzorom in pregledi eko otokov. V 41 občinah so v poletnem in jesenskem času izvajali pregled stanja nad eko otoki različnih tipov, v naseljih in izven naselij, poleg naselij individualnih hiš pa tudi večstanovanjskih stavb. Na dveh pregledih, v občinah Kamnik in Gorje, smo se jim pridružili tudi mi. Društvo mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, ki združuje okoli 90 inšpektorjev in akcijo koordinira se zaveda, da je nadzor na terenu enako ključnega pomena kot splošno ozaveščanje. Glavni namen pregledov je poleg ugotavljanja kršitev in izrekanja kazni tudi vzgojni moment občanov. Globe kaznovanja, ki jih določajo največkrat občinski odloki, znašajo od 100 eur do 500 eur.

Zaradi naraščanja količine odpadkov so eko otoki vse bolj obremenjeni, ob njih končajo kosovni odpadki, nevarni odpadki in elektronska oprema. Poleg nepravilnega odlaganja poleg zabojnikov pa so bile pri pregledih povsod ugotovljene kršitve nepravilnega ločevanja po zabojnikih. Vreče z umazanimi plenicami, zavržena oz. zapakirana hrana, rabljene šolske torbe, sesalec itd. ne sodijo v zabojnik za embalažo. Zabojnik z embalažo je tudi največkrat tisti, kjer pristane skoraj vse. Zelo pogoste so tudi kršitve pri odlaganju bioloških odpadkov, saj so običajne plastične vrečke v njih že kar pravilo.

Največ kršitev je zaznanih na otokih večstanovanjskih stavb, tam so eko otoki včasih v izredno slabem stanju. Iz napačno odloženih odpadkov je bilo mogoče odkriti kar nekaj kršiteljev, ki so jim bile izrečene globe. 

Strinjamo se z inšpektorji, da imajo pregledi izredno pozitivni učinek na izboljšanje stanja, zato jih podpiramo pri nameri, da bodo preglede pričeli izvajati bolj pogosto in še v več občinah. 

Ko vidimo, da je eko otok neurejen, da ležijo poleg odpadki, ki tja ne sodijo, lahko vedno podamo prijavo na (med)občinski inšpektorat ali komunalno podjetje, kjer bodo ukrepali skladno z veljavno zakonodajo v smislu odstranitve odpadkov in odkrivanja povzročitelja.


Poglej tudi ...

Toliko sintetičnih zaves imam, kaj naj z njimi?

Tako se je vprašala naša Melita Osojnik, lepi alt glasbene skupine Moje drage dame. In ker Melita ne ustvarja samo na glasbenem in lutkovnem ...

Udeležili smo se

Urbani utrip

22. maja smo bili prisotni na dogodku Urbani utrip. To je bil uvod v Festival urbane kulture Slovenija (FUKSI), ki želi poudariti trajnostne in družbeno ...

poročilo

Prvi rezultati popisa spodbudni, a ostaja še veliko dela!

Eden od ciljev letošnjega projekta Očistimo Slovenijo je osvežitev podatkov v Registru divjih odlagališč. Kaj kažejo prva poročila s ...